Rotosonic/Sonic Storformatborrning m.m.

Provtagning av jordkärnor och Installation av grundvattenfilter

Nya landytor anläggs genom stabilisering av muddermassor

Banvallar undersöks med spårgående sonicrigg

Grundvattensänkning        Kontroll av grundvattenflöden

Förorenat grundvatten filtreras i mobilt reningsverk

Brett utbud av saneringsmetoder

In-Situ, on-site och schaktning Uppborrning

Cookies 

ARKIL Miljöteknik -  Org.nr. 502061-1298 -  ARKIL A/S - Åstrupvej 19 DK-6100 Haderslev - +45 73 22 50 50 - ARKIL@ARKIL.DK